Засгийн газар хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөө хэрэгжүүлнэ

Засгийн газар хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөө хэрэгжүүлнэ


УИХ-ын хаврын чуулганы энэ 7 хоногийн хуралдаанаар ядуурлыг бууруулах зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор туршилтын төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр болов. Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт энэхүү ядуурлыг бууруулах тусгай зорилтуудыг тусгагдсан ба иргэдийг байнгын ажлын байртай, тогтмол орлоготой болгох юм.

Эдийн засгийн салбарууд дахь гадаадын хөрөнгө оруулалт нь Засгийн газрын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чухал бөгөөд ажилгүйдлийн түвшин бага, эдийн засаг тогтвортой байх нь гадаадын хөрөнгө оруулалтыг илүү татна.

Мөн энэ 7 хоногийн хуралдаанаар үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний журмыг шинэчилэн батлав. Хуучин журмыг 1996 оноос хойш шинэчлээгүй өнөөг хүрээд байсан юм. Шинэчилснээр үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийг оновчтой хөгжүүлэх боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна.