Засгийн газрын хуралдаанаар хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг баталж, УИХ шинэчлэлийн асуудалд анхаарав.

Засгийн газрын хуралдаанаар хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг баталж, УИХ шинэчлэлийн асуудалд анхаарав.


Энэ 7 хоногт Засгийн газрын хуралдаанаар Монгол Улсын 2018-2021 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг албан ёсоор хэлэлцэн баталлаа. Хөтөлбөрийг боловсруулахдаа бүх яамдаас саналыг нь авсан байна. Хөтөлбөрт ТЭЗҮ-ийн бүх гол шаардлагыг хангасан цахилгаан станц, газрын тос боловсруулах үйлдвэр, төмөр зам зэрэг томоохон төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг  тусгажээ. Төмөр замын төслөөр Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлд 414 км урт төмөр зам тавихаар төлөвлөж байгаа юм.  Үүнтэй холбогдуулан, “Монголын төмөр зам” төрийн өмчит компанитай хамтран төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавих “Зүүнбаян төмөр зам” компани байгуулах юм.

Сангийн сайд Засгийн газрын хуралдаанаар улсын татварын систем, зохицуулалтын орчинг сайжруулах ажлын нэг хэсэг болгон улсын татварын болон бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай саналыг хэлэлцсэн болохыг баталлаа. Татварын шинэ багц хуулийн төслийг орон даяар хэлэлцүүлэхэд татварын шинэчлэлтэй холбоотой 5000 орчим санал ирсэн байна. Үүнтэй холбоотойгоор нэр бүхий 20 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төслийг хэлэлцэхээр боллоо.

Мөн энэ 7 хоногт Засгийн газрын хуралдаанаар жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хуулийн төслийг хэлэлцэв. Шинэ хуулиар “ногоон” бизнесийн хөгжлийг дэмжих бөгөөд хог хаягдал, авлигыг бууруулахад анхааран төрийн худалдан авах ажиллагааны журмыг шинэчилнэ. Түүнчлэн, бизнесийн хөгжлийн шинэчлэл нь жижиг, дунд үйлдвэрлэлд ногдуулах татварыг бууруулах, хүнд сурталыг багасгах зорилготой юм.