Гадаад хуульч

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ: ГАДААДЫН ЗӨВЛӨХ ХУУЛЬЧ 

 

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА:

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА БОЛОН АХЛАХ ХУУЛЬЧТАЙ НЯГТ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ, ахлах хуульчийг хуулийн асуудлыг зохион байгуулах ажилд туслалцаа үзүүлэх, ХУУЛЬЧДЫН БАГИЙГ УДИРДАХ, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧТЭЙ ХАРИЛЦАХ, ажлын бүтээгдэхүүнийг Бэлтгэх, хянах, эцэслэн боловсруулах..

ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА:

  1. Хууль эрх зүйн судалгаа хийх.
  2. Хууль зүйн дүгнэлт гаргах.
  3. Хуульчдын багийг удирдан зохион байгуулах.
  4. Тайлан, дүгнэлт, судалгаа болон бусад бичиг баримтыг бэлтгэх, засварлах болон эцэслэн боловсруулах.
  5. Шаардлагатай бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх.

АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

Гадны улсад хууль зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлтэй. Гадаад улсын хууль зүйн фирмд 2 доошгүй жил мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай.


ШААРДАГЛАХ МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАР:

  • Хууль зүйн судалгаа хийх.
  • Хууль эрх зүйн асуудлаар дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах чадвартай байх.
  • Гадны улсын хууль зүйн практик, эрх зүйн систем болон хууль тогтоомжийн талаар мэдлэгтэй байх.
  • Орчин үеийн оффис программ болох Microsoft Office Suite, Outlook бол бусад программыг ашиглах чадвартай байх.
  • Англи хэлний өндөр ур чадвартай байх.

Зөвхөн шаардлага хангасан иргэдтэй холбогдоно.

SEND CV