Оюуны өмч

Photo-of-the-Manual

“ЛийманЛи Шү Монгол нь дэлхийн улс оронуудад Патент, Ашигтай загвар болон Барааны тэмдгийн мэдүүлэгийг гаргах талаарх Клувер Олон Улсын Эрх Зүйн гарын авлагыг боловсруулахад өөрийн хувь нэмрээ орууллаа”

Дэлхийн улс орондуудад Патент, Ашигтай загвар болон Барааны тэмдгийн мэдүүлэгийг гаргахад туслах  Клувер Олон Улсын Эрх Зүйн  гарын авлага нь олон улсын аж үйлдвэрийн өмчийн практикт зориулсан хамгийн нэгдсэн, эрх бүхий  8 ботиос бүрдсэн цогц лавлагаа юм.  Энэ нь 200 гаруй улс, хэд хэдэн бүс нутгийн аж үйлдвэрийн өмчийн хамгаалалтын системыг цагаан толгойн үсгийн дарааллаар тус тусад нь бүлэглэн бүрэн багтаасан болно.

ЛийманЛоу Монгол нь Монгол улс дах оюуны өмчийн үйлчилгээ, практикт өргөнөөр оролцдог бөгөөд үйлчлүүлэгчиддээ оюуны өмчийн чиглэлээр зөвлөгөө, туслалцааг үзүүлж байна.

ЭНД дарж нийтлэлийн хэсгээс уншина уу.